ÀREA DE CREIXEMENT PERSONAL:


ÀREA DE SALUT: 

Tots tenim pràcticament els mateixos músculs i els mateixos ossos. Ara bé, les formes dels nostres cossos són ben diferents.

I és que, la forma del nostre cos i la nostra actitud corporal parlen molt de la nostra història. Ens hem anat modelant segons les respostes que cadascun/a de nosaltres ha generat en el procés d’adaptació i de supervivència, física i psíquica, al medi social i familiar que ens ha tocat viure.

Ens hem adaptat: bloquejant algunes zones del nostre cos, hem après a inhibir certes respostes (expressions i emocions) i a aïllar informacions conflictives que no hem pogut fins al dia d’avui processar i traspassar. També, sovint, hem hagut de canviar

subtilment una postura per no sentir un dolor físic. El preu ha estat la pèrdua de la flexibilitat, de certs moviments, de l’espontaneïtat i de la nostra capacitat de resposta. Tot plegat ha originat una pèrdua, major o menor, segons la nostra història, d’una part de la nostra identitat.


Amb la Diafreo utilitzem diferents postures adaptades a cada persona. Busquem estirar les cadenes musculars de la manera més global possible, observant minuciosament les diferents compensacions i resistències que van apareixent en diferents punts del cos. Gràcies a incidir sobre la cuirassa muscular (defensiva però alhora limitadora), ens obrim a una valuosíssima informació en forma de memòries, emocions, moviments, sensacions, experiències o imatges retingudes en les diverses contraccions musculars. Expressions emocionals del cos, emocions i informacions que, un cop alliberades, permeses i elaborades, ens portaran a una major comprensió de nosaltres mateixos, a noves formes d’expressió i a la possibilitat de “canvi”.


En definitiva, amb la Diafreo busquem l’harmonització integral de la persona. Prenem com a base un treball corporal basat majoritàriament en el Mètode Mézières. Mitjançant l’alliberament de les tensions i la consciència corporal busquem recuperar cada part del nostre cos. De la mateixa manera, alliberant les experiències i expressions guardades en les memòries corporals, pretenem recuperar, a més de la salut, els fragments de la nostra identitat hipotecada.