ÀREA DE CREIXEMENT PERSONAL:


ÀREA DE SALUT: 


La Programació Neurolingüística i el Coaching ens ajuden canviar les maneres que tenim de "funcionar" (actituds, estratègies, creences...) per assolir canvis i objectius i generar noves versions de nosaltres mateixos que ens permetin viure amb més llibertat, tranquil·litat i connexió (cada u amb si mateix).

Permet treballar en els aspectes que ens fan sentir encallats en la nostra vida i que no sabem com enfocar o gestionar.

Amb aquestes metodologies es poden treballar des de fòbies, a temes d'inseguretat i baixa autoestima, afrontar determinades situacions, millorar les relacions personals, assolir objectius...

A través de les sessions de Coaching les persones solen trobar un espai per expressar-se i sobretot per fer passos per arribar allà a on volen a través de totes les eines de les quals disposen aquestes disciplines.