ÀREA DE CREIXEMENT PERSONAL:


ÀREA DE SALUT: 
   
  Terapeuta: Josep Maria Cabra Roca


Els somnis es produeixen durant la nit en uns moments en que el nostre cervell té la seva màxima activitat (fase REM-Rapid Eye Movements en àngles o fase MOR-Movimiento Ocular Rápido en castellà). Com que els nostres sentits estan desconnectats, l'activitat es deguda principalment als estímuls interns. Podríem dir que és un missatge que el nostre inconscient envia al nostre conscient i que parla de coses molt variades i en un llenguatge a vegades molt enrevessat. El somnis ens poden fer de recordatori de temes que tenim pendents i que no afrontem. També ens poden aportar solucions imaginatives i creatives a problemes que no hem pogut resoldre. En molts casos els somnis ens enfronten a característiques pròpies que no volem acceptar.
 

En el treball amb els somnis des de la gestalt, el que proposem és reviure el somni i identificar-nos amb cada element o personatge del somni i reconèixer-los com a propis per tal d'afrontar les responsabilitats que se'n derivin.

Els somnis parlen de nosaltres, de qui els somia. Jo sóc el director dels meus somnis, el guionista, jo trio els personatges que vull que hi surtin, jo trio els escenaris, ... Els somnis ens recorden coses que tenim pendents i que és important resoldre. Els somnis també ens donen solucions als nostres problemes, ens aporten solucions imaginatives que nosaltres no tenim en compte. Els somnis ens suggereixen aspectes que tenim descuidats. Sovint els somnis ens parlen en un llenguatge complicat i que a vegades ens fan deixar-los de banda amb un “només és un somni”.