Imparteix: Ma. Antònia Serrabona

Seitai, L’art d’estar

El Seitai ens aporta una visió integra del ser humà, tenint així una comprensió d' unitat de la persona i una 

consciència de com funcionem com a individus, aporta recursos per recuperar, mantenir o potenciar les nostres

capacitats, habilitats i qualitats. El Seitai ens aporta un autoconeixement profund.

Recuperar el moviment espontani és vital pel nostre benestar.

Us oferim un espai on poder arribar a un major autoconeixement per tal de saber com funcionem i des d’on. Així cultivarem la sensibilitat i la intuïció, utilitzant el cos i alliberant l’excés de tensió que tan sovint ens condiciona. Sempre des del respecte i, al ritme de cadascú, potenciarem la capacitat innata de l’organisme, afavorint el despertar cap a la integració de la unitat del vostre ésser.


Katsugen: És la saviesa natural de l’organisme. Entrenament basat en cultivar el moviment espontani i regenerador de l’organisme. És dirigir la nostra atenció al moviment espontani acompanyant la respiració espontània. És silenci.

Què ens aporta?

-Potencia la força vital
-Allibera
l’excés de tensió parcial (TPE)
- Flexibilitat
-Responsabilitat de la pròpia salut


Yuki: És la capacitat de sentir i comunicar l' energia vital mitjançant les mans. Aconseguint un profund descans psicofísic i una autorregulació de l’organisme. Influeix en una millora general de la salut (desaparició de l’estrès, nerviosisme, dolors d’esquena) i també una nova manera d'afrontar les dificultats del dia a dia amb més força i serenitat.

Què ens aporta?

-Vitalitat, ja que estimula la pròpia autorregulació de l'organisme.
-Afavoreix el descans i la intercomunicació.
-Equilibra i Harmonitza.

Gyoki: Exercicis respiratoris que ajuden a desenvolupar la capacitat de captar la energia vital.

Què ens aporta?

-Concentració

-Relaxació

-Connexió amb el centre vital “hara”.


Osei-Taiheki: Estudia i observa les diferents tendències del moviment espontani que es manifesta sempre de 

manera individual en cada persona. La seva comprensió i la resolució de la tensió parcial excessiva (TPE)


A QUI VA DIRIGIT

 • A qui busca un coneixement més ampli de sí mateix i dels altres.

 • A qui desitja potenciar la força innata que porta dins.

 • A qui es compromet amb la seva vida per portar-la pel camí del benestar.

 • A qui vol millorar la qualitat de la seva vida i les seves relacions.


A qui està adreçat? A infants i joves, adults i gent gran. A persones que tenen problemes d’estrès, d’ansietat, de

nerviosisme, de fatiga, insomni, pèrdua de flexibilitat,etc.


Aconseguim:

 • Una major capacitat d’adaptació i resposta als canvis (clima, situacions de conflicte personal, etc.)

 • Augment de la concentració

 • Regulació de la son i eliminació del cansament acumulat.

 • Recuperar el bon funcionament innat del cos.

 • Despertar el jo intern

 • Desenvolupar la capacitat psicofísica

 • Millorar la comprensió d’un mateix i dels altres

 • Increment de la creativitat

 • Flexibilitat física pels esports

 • Relaxació i apertura


ACTIVITATS

SESSIONS SETMANALS YUKI i KATSUGEN UNDO

ATENCIÓ INDIVIDUAL

ATENCIÓ A DONES EMBARASSADES

CURSOS INTRODUCTORIS

SEMINARIS/TALLERS

INTENSIUS DE KATSUGEN UNDO